Mis on kultuurmaastik?

14.02.2009
Kultuurmaastik on kõik maastikud, mida inimtegevus on mõjutanud. Tegelikkuses ei ole jalatäitki maad, millele inimene poleks aegade jooksul mõju avaldanud ja seetõttu on kogu maastik ka kultuurmaastik. See ei ole staatiline, museaalne, vaid pidevas muutumises. Seejuures on tähtis, et uued struktuurid ei hävitaks olemasolevaid ja vanu. Ajalugu peab olema kultuurmaastikus nähtav, samuti tuleb seda süsteemselt inventeerida ja uurida.

Eesti maastikku on inimkäsi mõjutanud mitmetuhande aasta jooksul ja selle tulemusel on tekkinud mitmekesine ning variatsiooniderikas kultuuripärand. See hõlmab nii maastiku esteetilisi kvaliteete kui ka varasemate põlvkondade maaharimise vaeva, nii taimede ja loomade elu kui ka arheoloogilisi jälgi maastiku kasutamisest, mida tuhanded inimesed on tekitanud. Tähtis on rõhutada, et need jäljed on tänases maastikus, need seovad varasema ajaloo tänapäevaga ja on osa kogu maastiku sisust. See kultuuripärand on tähtis osa paiga kollektiivsest mälust. See annab kaasaegsele inimesele tema juured, kodutunde, seose minevikuga ja turvatunde, mis on paiga eksisteerimise ja arengu aluseks.

Lea Stroh & Olof Stroh