Sinine plekk Pärnu muinsuskaitsealal

15.07.2005
Pärnu vanalinn on muinsuskaitseala. Põhimääruses on selgitatud selle eesmärke, taotlusi ja kitsendusi.
Eesmärgiks on ajalooliselt väljakujunenud linnaehitusliku terviku säilitamine.

Muu hulgas on kirjas, et kaitse eesmärgil taotletakse muinsuskaitsealale omaste arhitektuuritraditsioonide
(kinnistustruktuur ja selle hoonestustavad, ehitusmaterjalid, katusekatted, tänavasillutis, fassaadide viimistlus, arhitektuursed võtted, elemendid jne) järgimist olemasolevate ehitiste hooldamisel, remontimisel ja ümberehitamisel. Keelatud on kasutada traditsioonilisi materjale imiteerivaid ja/või ajaloolisse keskkonda sobimatuid uusi ehitusmaterjale ja -tehnoloogiaid.

Keset Pärnu vanalinna seisab hoone, mille välimus on väljakutsuvalt vastuolus põhimääruse eesmärkide
ja taotlustega. Küsimustele, kuidas sai see võimalikuks, kes on projekti autor ja kes kooskõlastasid projekti Pärnu Linnavalitsuses ning Muinsuskaitseametis vastas Linnavalitsus järgmiselt:

Muinsuskaitse poolt on projekti kooskõlastanud Hain Toss ja läbi vaadanud Eduard Rajari. Projekti on koostanud AS Vana Tallinn 1998.a.ja arhitektid olid I. Näkk, R. Reinolt ja M. Maiste. Linnavalitsuse poolt kinnitas projekti abilinnapea Erni Metsal.


Sinise plekk-kasti aadress on Rüütli tn 31. Endine kohvik "Kungla", nüüd "Kungla Keskus".


Plekist kast keset vanalinna! Plekk on olnud traditsiooniliselt katuse-, kuid mitte seinamaterjal.
Ka intensiivne sinine värv taotleb silmatorkavat kontrasti.


Endine kohvik "Kungla" 1999.a. Järel on vaid tühjade avadega fassaad.


"Kungla Keskuse" fassaad 2005.a. Vanal fassaadil ei ole hoone uue sisuga midagi ühist.
Lea Stroh