Kas vana eterniitkatust hooldada?

12.05.2005

Eterniit on asbesttsement ehk asbestikiududega sarrustatud tsementkivi. See sisaldab 10-20% asbesti. Asbest on mitmete kiuliste mineraalide ühine nimetus. Asbesti sisaldavate materjalidega töötades satub ümbritsevasse keskkonda nõeljaid asbestikiudusid sisaldavat tolmu, mis oma füüsikalise olemuse tõttu ei sadestu, vaid jääb kauaks õhku hõljuma. Sissehingamisel kahjustavad kiud kopse nii mehaaniliselt kui ka keemiliselt. Asbest on tunnistatud kantserogeenseks aineks ja selle kasutamist on oluliselt piiratud.


Poorsele katusematerjalile kinnituvad lisaks mustusele veel samblad ja samblikud, mille juurestikud põhjustavad küll pindmist lagunemist, kuid samas kaitsevad need materjali ka ilmastiku kulutava toime eest. Mehaaniliselt kraapides või harjates, kuid ka survepesuga pestes satub õhku sedavõrd palju asbestikiude, et neid meetodeid ei tohi eterniitkatuse puhastamiseks kasutada. Ilma eelneva puhastamiseta ei ole aga pinna värviga kaitsmisel mõtet. Seetõttu ei ole vana eterniitkatust praktiliselt võimalik hooldada.

Eterniitkatust saab kasutada seni, kuni see on terve. Lekete avastamisel on aeg katus mõne muu materjali vastu välja vahetada. Eterniitplaadid tuleb ettevaatlikult katuselt maha võtta ja viia ohtlike ainete kogumispunkti. L.S.