Keldris elab kakand

11.12.2019

Kakandilised on umbes 10 000 liiki erinevaid vähilaadseid, osa neist elavad maal, osa veekogudes. Eestis elab kakandilisi 23 liiki, neist 15 maismaal ja 8 meres.
 Keldrikakand (Porcellio scaber) on niisketes ja pimedates keldrites elutsev, kuni 17 mm pikkune olend. Neid kohtab ka looduses - kõdunenud kändudes, kivide all ja muudes sarnastes kohtades, kus on piisavalt niiske ja kõdumaterjali ning kuhu päike kunagi ei paista.
 Keldrikakand toitub surnud ja kõdunevatest taimejäänustest ning neil elavatest mikroorganismidest. Kakandilised hingavad lõpuste abil, ka need, kes elavad maismaal, ja saavad hapnikku veest. Seepärast on niiskus neile eluliselt vajalik. Kakandilistel on ökosüsteemis tähtis osa täita ja neid ei peaks hävitama. Kui sa ei taha, et nad sinu keldris elavad, siis leia võimalused niiskuse vähendamiseks keldris.

 Alumisel pildil on keldrikakandid roninud põrandas oleva ventilatsiooniresti kaudu välja ja leidnud niiske paiga vastu külma kiviseina. Näiliselt on see neile ebasobiv elupaik, kuid rändamise põhjuseks võis olla asjaolu, et põranda all ei leidunud piisavalt kõdu ja toitu. Samas meelitas ruum oma suure niiskusesisalduse ja lausa veega, mis külmale kiviseinale sai tekkida. Aga toitu pole siingi. Põrandaaluse tuulutamiseks selline lahendus ei sobi. Tuulutusrestid paigaldatakse ikka soklimüüri sisse.

Lea Stroh