Vana klaas on väärtuslik materjal

25.06.2012
Eestimaal on vähemalt üks aknafirma, kus ei teata, et vana aknaklaas on väärtuslik. Eestis enam aknaklaasi
ei toodeta. Kaasaegne klaas on perfektselt sile ja ei sobi vanade majade aknaklaasiks.


Aknaid vahetatakse massiliselt ja ka klaasi hävitatakse massiliselt.


Vanade akende lammutamise lüüakse klaas lihtsalt puruks.
Siin on seda juba kaua tehtud.


Kasutute akende lammutamisel tuleb klaasid raamidest välja võtta ja säilitada.
Neid saab kasutada akende restaureerimisel või vanale majale uute akende valmistamisel.


Vana aknaklaas on väärtuslik materjal.
Klaasi säilitatakse püstiasendis.
L.S.